БГ УЛУЦИ
Американски безшевни улуци

Отклонения У за водосточни тръби

Диаметър 1:
ф100/ф100
Диаметър 2:
Ф120/Ф120

Отклонение У коляно Ф 100 – Ф 60;
Отклонение У коляно Ф 80 – Ф 80;
Отклонение У коляно Ф 100 – Ф 100;